/\

ANNONS

Photo: Shutterstock
Photo: Shutterstock

Flyg

SAS lyfter med hållbarare flyg

SAS är det första skandinaviska flygbolaget som börjat använda biobränsle på vissa av sina flygningar. Det kan bli av stor betydelse för att minska flygbolagets klimatpåverkande utsläpp.

Flygsektorn svarar för drygt 2 procent av de totala koldioxidutsläppen i världen. Den totala andelen är alltså ganska låg och faktiskt mindre än vad de flesta tror, men efter det internationella klimatavtalet i Paris förra året har pressen ökat på alla verksamheter som påverkar klimatet. 

Flygsektorns ambitiösa miljöarbete fortsätter med oförminskad kraft och här intar SAS en särställning.

– Vi är med och driver utvecklingen åt rätt håll för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi har en kontinuerlig förnyelse av flygplansflottan och vi köper det biobränsle som erbjuds. Om bara några år räknar vi med att på allvar öka användningen av syntetiskt flygbränsle baserat på förnyelsebara råvaror. Långsiktigt stödjer vi IATA:s (International Air Transport Association) vision om att kunna flyga utan klimatpåverkande utsläpp till 2050, berättar Rickard Gustafson, vd och koncernchef för SAS. 

14 % Sedan 2005 har SAS minskat sina koldioxidutsläpp med 14 procent, trots att antalet passagerare ökat. Foto: Shutterstock

Det är högt ställda mål och betyder att allt som SAS gör utvärderas i ett hållbarhetsperspektiv.

Mycket tid läggs ner på att öka energieffektiviteten genom att effektivisera de operativa procedurerna, i luften och på marken. Det handlar om att planera rätt, att flyga i rätt hastighet, på rätt höjd och med rätt balans. En jämn inflygning och att glidflyga vid landningen utan motorpådrag minskar såväl buller som bränsleförbrukning.

De grundläggande förutsättningarna för hur ett flygplan får flygas är ofta ett ansvar för flygledningar och flygplatser. I den mån SAS inte själva kan göra förändringar sker effektiviseringsarbetet genom samarbete och samverkan.

En annan aspekt av att öka energieffektiviteten är att arbeta med den vikt som tas med ombord. Två konkreta exempel är att anpassa mängden vatten till handfaten ombord efter det faktiska behovet och att endast erbjuda digitala dagstidningar ombord. 

Nya flygplan och ny motorteknologi är av stor betydelse för att minimera klimatpåverkan. Lars Andersen Resare, ansvarig för miljö- och hållbarhetsfrågor inom SAS, berättar att allt fler bränsleeffektiva flygplan tas i drift på kort- och långdistansflygningar: Airbus 330 Enhanced (från 2015), Airbus 320neo (från 2016) och därefter Airbus 350 (från 2019).

– Fyra nya Airbus 330 för långdistans har precis tagits i trafik. De kan ta både mer frakt och mer bränsle och därmed flyga längre, vilket ger en bättre bränsleeffektivitet. De kompletterar och ersätter äldre flygplan på vissa destinationer, till exempel Hongkong och Miami, och minskar förbrukningen per passagagerare med 10 till 15 procent. Från och med september 2016 tas den första Airbus 320neo i trafik på kortlinjenätet. Även den kommer att ersätta äldre flygplan och förväntas ge en minskad bränsleförbrukning på drygt 15 procent per passagerare, säger Lars Andersen Resare.

 

Airbus A350 Photo: SAS

Ökad bränsleeffektivitet handlar inte bara om nya flygplan. SAS uppgraderar kontinuerligt motorer och andra delar som påverkar aerodynamiken.

– Vår strategi är att modifiera eller underhålla flygplanen, vilket upprätthåller en god bränsleeffektivitet. Ett exempel är uppgraderingen av motorerna på Boeing 737 i samband med mer omfattande underhåll. Det betyder att det sitter motorer av senaste generation på äldre flygplan. Vi bygger även om flygplanens interiörer, vilket leder till modernare kabiner och lägre vikt, förklarar Lars Andersen Resare och fortsätter:

– Många bäckar små blir över tid stora utsläppsreduktioner. Sedan 2005 har SAS totala koldioxidutsläpp reducerats med 14 procent, samtidigt som antalet passagerare har ökat.

Störst betydelse för SAS och för flygbranschen långsiktigt är ändå utvecklingen av biobränsle. Kraven på godkänt flygbränsle är högt ställda, men Lars Andersen Resare nämner att även biobränslets ursprung är av betydelse.

 87 % Andelen bränsleetanol i världen som produceras i USA och Brasilien. Foto: Shutterstock

– Det är oerhört viktigt att råvaran till bränslet inte konkurrerar med matproduktion eller förbrukar dricksvatten. Biobränslet vi använder har flera källor: rester från skogsråvara, matavfall, men också camelina, en oljerik växt som växer på mager mark olämplig för traditionell matproduktion, säger han.

 

Efter att ha arbetat med biobränslefrågan i över 15 år har SAS nu tecknat ett avtal om kontinuerliga leveranser av biobränsle vid Gardermoens flygplats i Oslo. Bioflygbränslet är i nuläget avsevärt dyrare än fossilt bränsle och finns bara i relativt små mängder. Förhoppningen är att en gradvis ökad användning och storskaligare produktion ska få priserna att bli kommersiellt hållbara.

 

– Än så länge är dock spelreglerna oklara och det behövs långsiktiga, politisk beslut för att vi ska kunna fortsätta att minimera flygets klimatpåverkan. Tillsammans med andra aktörer gör vi vad vi kan för att påskynda kommersialiseringen och uppnå konkurrenskraftigare priser, säger Lars Andersen Resare.

85 % Biobränsle minskar utsläppen av cancerframkallande ämnen med så mycket som 85 procent jämfört med dieselolja. Foto: Shutterstock

SAS ligger i nivå med de bästa flygbolagen när det gäller faktiska utsläpp vid jämförelser med likvärdiga flygningar. Lars Andersen Resare menar att allt för ofta genomförs jämförelser utan att ta hänsyn till skillnader i affärsmodell eller linjenät, vilket är som att jämföra äpplen och päron.

Tillgänglig statistisk för 2015 visar att SAS Atlanttrafik transporterar 40 passagerare (i serviceklasserna SAS GO och SAS PLUS) en kilometer på bara en liter flygbränsle. Det är mått som blir allt viktigare också för SAS företagskunder.

– Vi är ett flygbolag som tar genuint ansvar och kan bevisa det med externt granskade uppgifter om lägre klimatpåverkan. Vi vill att de som reser med oss ska veta att de gjort ett riktigt bra val, sammanfattar Lars Andersen Resare.

Text: Mats Lundström

Blev du inspirerad av den här artikeln?

Ge den en tumme upp!

likes

Boka resa

Stäng kartan

Kategori

Från artikeln

Dela tips

Stäng

Letar du efter något speciellt?

Filtrera din sökning

Stäng